Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oficjalna lista kierunków będących nagrodami dla laureatów XXVII edycji Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim:

/documents/134996456/134997073/Lista+kierunk%C3%B3w_WUJ_2023.pdf/c2d8830e-330f-4113-aba3-6f993033609d

*Dla kierunku dietetyka wymogiem formalnym jest posiadanie wyniku maturalnego z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym

Jednocześnie informujemy, że ilość miejsc jak i liczba kierunków mogą ulec zmianie.

Pytania dotyczące proponowanych kierunków prosimy kierować na adres konkurs@uj.edu.pl.