Etap pierwszy:

 

 1. Jan Baszkiewicz, Młodość uniwersytetów, Warszawa 1997.
 2. Jan Ptaśnik, Obrazki z życia żaków krakowskich w XV i XVI wieku, Kraków 1900.
 3. Krzysztof Stopka, Andrzej Kazimierz Banach, Julian Dybiec, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 4. Maria Stinia, Uniwersytet Jagielloński w latach 1871-1914. Modernizacja procesu nauczania, Kraków 2014, s. 43-59, 61-70, 133-139, 141-154, 271-284.
 5. Materiał ilustracyjny wraz z opisami (zamieszczone na stronie Organizatora konkursu) przekazane przez Przewodniczącego Rady Naukowej Konkursu. Materiały pochodzą z archiwum Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius
 6. Marek Ferenc, Collegium Nowodworskiego, Kraków 2012, s. 95-121.
 7. Barbara Klich-Kluczewska, Gołębnik. Historia miejsca, Kraków 2017, s. 39-54.
 8. Sroka A. S., Szyma M, Betlej A., Dworzak A., Bałus W., Collegium Iuridicum, Kraków 2015, s. 11-21, 51-61, 69-79.
 9. Kliniki i zakłady teoretyczne. Collegium Medicum Uniersytetu Jagiellońskiego w Krakowskiej dzielnicy Wesoła. Gmachy i ludzie, pod. red. P. Franaszka, Kraków 2016, s.168-169, 171-173, 177-195, 215-217, 221-224, 252-256, 261-264, 291-294, 295-299, 310-314.
 10. Wiktor Szymborski, Collegium Broscianum, Kraków 2014, s. 25-34, 40-60.
 11. Piotr Franaszek, Collegium Witkowskiego, Kraków 2014, s. 10-35, 37-49.
 12. Tomasz Gąsowski, Collegium Wróblewskiego, Kraków 2013, s. 41-76, 77-100.
 13. Maria Stinia, "Rozwój katedr i badań filologicznychz zakresu filologii klasycznej oraz germanistyki, romanistyki i anglistyki na uniwerstetach krakowskim i lwowskim w latach 1850-1918", [w:] ZNUJ 145 (2018), Z. 2, Kraków 2018, s. 215- 236.

 

 

oraz teksty z Alma Mater:

 

 • Kazimierz Płoch, Małgorzata Dziedzic, Uniwersyteckie kształcenie położnych w Krakowie, Alma Mater, 140, 2011 (numer specjalny), s. 36-39,
 • Andrzej Zięba, Łukasz Jakubiak, Kronika nauk politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, Alma Mater, nr 142-143, 2011/2012, s. 65-69,
 • Franciszek Ziejka, Migawki z życia Krakowa na przełomie XVII i XVIII wieku, Alma Mater, nr 161-162, 2013/2014 (numer specjalny), s. 40-45,
 • Alicja Zemanek, 100 lat Instytutu Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Alma Mater, 158, 2013 (numer specjalny) s. 10-19,
 • Alicja Zemanek, 230 lat Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Alma Mater, 158, 2013 (numer specjalny), s. 28-34,
 • Krzysztof Ożóg, U źródeł historiografii uniwersyteckiej, Alma Mater, 155, 2013 (numer specjalny), s. 5-9,
 • Julian Dybiec, Historiografia uniwersytecka 1795-1990, Alma Mater, 155, 2013 (numer specjalny), s. 10-14,
 • Piotr Franaszek, Dzieje Collegium Witkowskiego, Alma Mater, 155, 2013 (numer specjalny), s. 15-26,
 • Andrzej Kownacki, Konrad Wołowski, Janusz Starmach, Krakowska szkoła hydrobiologiczna, Alma Mater, 156-157, 2013, s. 36-74,
 • Andrzej Chwalba, Uniwersytet stalinowski i jubileusz 600 lecia UJ, Alma Mater, 163-164, 2014, s. 49-55,
 • Krzysztof Ożóg, Skarby dziedzictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w jego archiwum, Alma Mater, 165, 2014, s. 31-33,
 • Dariusz Niemiec, Marcin Starzyński, Z dziejów Collegium Minus, Alma Mater, 173-174, 2015, s. 41-47,
 • Alicja Rafalska Łasocha, Wspomnienie w 100 rocznicę śmierci Karola Olszewskiego, Alma Mater, 175-176, 2015.

 

 

 

 

 

Etap drugi:

 

 1. Stanisław Dziedzic, Alma Mater Jagellonica, Kraków 2005.
 2. Stanisław Gawęda, Uniwersytet Jagielloński w okresie drugiej wojny światowej, Kraków 1986.
 3. Urszula Perkowska, Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej, Kraków 1990.
 4. Krzysztof Stopka, Andrzej Kazimierz Banach, Julian Dybiec, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.

 

W etapie drugim konkursu obowiązują również wszystkie lektury, materiał ilustracyjny oraz artykuły z Alma Mater obowiązujące w etapie pierwszym.