Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykaz lektur

Etap pierwszy

 1. Jan Baszkiewicz, Młodość uniwersytetów, Warszawa 1997.
 2. Jan Ptaśnik, Obrazki z życia żaków krakowskich w XV i XVI wieku, Kraków 1900.
 3. Krzysztof Stopka, Andrzej Kazimierz Banach, Julian Dybiec, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 4. Maria Stinia, Uniwersytet Jagielloński w latach 1871-1914. Modernizacja procesu nauczania, Kraków 2014, s. 43-59, 61-70, 133-139, 141-154, 271-284.
 5. Materiał ilustracyjny wraz z opisami (zamieszczone na stronie Organizatora konkursu) przekazane przez Przewodniczącego Rady Naukowej Konkursu. Materiały pochodzą z archiwum Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius
 6. Marek Ferenc, Collegium Nowodworskiego, Kraków 2012, s. 95-121.
 7. Barbara Klich-Kluczewska, Gołębnik. Historia miejsca, Kraków 2017, s. 39-54.
 8. Sroka A. S., Szyma M, Betlej A., Dworzak A., Bałus W., Collegium Iuridicum, Kraków 2015, s. 11-21, 51-61, 69-79.
 9. Kliniki i zakłady teoretyczne. Collegium Medicum Uniersytetu Jagiellońskiego w Krakowskiej dzielnicy Wesoła. Gmachy i ludzie, pod. red. P. Franaszka, Kraków 2016, s.168-169, 171-173, 177-195, 215-217, 221-224, 252-256, 261-264, 291-294, 295-299, 310-314.
 10. Wiktor Szymborski, Collegium Broscianum, Kraków 2014, s. 25-34, 40-60.
 11. Piotr Franaszek, Collegium Witkowskiego, Kraków 2014, s. 10-35, 37-49.
 12. Tomasz Gąsowski, Collegium Wróblewskiego, Kraków 2013, s. 41-76, 77-100.
 13. Maria Stinia, "Rozwój katedr i badań filologicznychz zakresu filologii klasycznej oraz germanistyki, romanistyki i anglistyki na uniwerstetach krakowskim i lwowskim w latach 1850-1918", [w:] ZNUJ 145 (2018), Z. 2, Kraków 2018, s. 215- 236.

oraz teksty z Alma Mater:

 • Kazimierz Płoch, Małgorzata Dziedzic, Uniwersyteckie kształcenie położnych w Krakowie, Alma Mater, 140, 2011 (numer specjalny), s. 36-39,
 • Andrzej Zięba, Łukasz Jakubiak, Kronika nauk politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, Alma Mater, nr 142-143, 2011/2012, s. 65-69,
 • Franciszek Ziejka, Migawki z życia Krakowa na przełomie XVII i XVIII wieku, Alma Mater, nr 161-162, 2013/2014 (numer specjalny), s. 40-45,
 • Alicja Zemanek, 100 lat Instytutu Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Alma Mater, 158, 2013 (numer specjalny) s. 10-19,
 • Alicja Zemanek, 230 lat Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Alma Mater, 158, 2013 (numer specjalny), s. 28-34,
 • Krzysztof Ożóg, U źródeł historiografii uniwersyteckiej, Alma Mater, 155, 2013 (numer specjalny), s. 5-9,
 • Julian Dybiec, Historiografia uniwersytecka 1795-1990, Alma Mater, 155, 2013 (numer specjalny), s. 10-14,
 • Piotr Franaszek, Dzieje Collegium Witkowskiego, Alma Mater, 155, 2013 (numer specjalny), s. 15-26,
 • Andrzej Kownacki, Konrad Wołowski, Janusz Starmach, Krakowska szkoła hydrobiologiczna, Alma Mater, 156-157, 2013, s. 36-74,
 • Andrzej Chwalba, Uniwersytet stalinowski i jubileusz 600 lecia UJ, Alma Mater, 163-164, 2014, s. 49-55,
 • Krzysztof Ożóg, Skarby dziedzictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w jego archiwum, Alma Mater, 165, 2014, s. 31-33,
 • Dariusz Niemiec, Marcin Starzyński, Z dziejów Collegium Minus, Alma Mater, 173-174, 2015, s. 41-47,
 • Alicja Rafalska Łasocha, Wspomnienie w 100 rocznicę śmierci Karola Olszewskiego, Alma Mater, 175-176, 2015.

Etap drugi

 1. Stanisław Dziedzic, Alma Mater Jagellonica, Kraków 2005.
 2. Stanisław Gawęda, Uniwersytet Jagielloński w okresie drugiej wojny światowej, Kraków 1986.
 3. Urszula Perkowska, Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej, Kraków 1990.
 4. Krzysztof Stopka, Andrzej Kazimierz Banach, Julian Dybiec, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.

W etapie drugim konkursu obowiązują również wszystkie lektury, materiał ilustracyjny oraz artykuły z Alma Mater obowiązujące w etapie pierwszym.