XXVI Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

XXVI Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

Szanowni Finaliści XXVI Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim, 

 

26 kwietnia 2021 r. „dogrywka” XXVI Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim potrwa do godziny 20:00.  Poniżej publikujemy ostateczna lista rankingową (powstałą w oparciu o test, ocenę pytania opisowego i/lub dogrywkę):

/documents/134996456/134997073/Lista+Rankingowa+XXVI+Konkursu+Wiedzy+o+Uniwersytecie+Jagiello%C5%84skim+wer+ok.pdf/8b832cdf-3412-4d9b-b6a9-b9bc584f46b6

Decyzją Przewodniczącego Rady Naukowej XXVI Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim Prof. dr hab. Krzysztofa Stopki, ci z Państwa, którzy jeszcze nie dokonali wyboru nagrody i nie zdążą tego uczynić do godziny 20:00, będą mieli taką możliwość 27 kwietnia 2022 w godzinach od 10:00 do 20:00 - tych z Państwa, którzy nie dokonali jeszcze wyboru, uprzejmie proszę o dyspozycyjność we wskazanych godzinach.

 

Z poważaniem, 

Marek Wasilewicz 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

w związku z powtarzającymi się pytaniami uprzejmie informuję raz jeszcze, że aby odebrać nagrodę należy być dyspozycyjnym dziś, tj. 26 kwietnia 2022 r. w godzinach 11:00-18:00. Każdy z Państwa otrzyma wiadomość mail z prośbą o odesłanie informacji zwrotnej o wybranej nagrodzie- imię i nazwisko, pesel, nazwa wydziału, nazwa kierunku. Na odpowiedź każdy z Państwa będzie miał 5 minut czasu. Brak odpowiedzi traktujemy jako rezygnację z nagrody. 

 

 

Z poważaniem, 

Marek Wasilewicz

 

 

 

 

Szanowni Laureaci XXVI Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim,

chciałem serdecznie pogratulować Państwu udziału w XXVI Konkursie Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim. Jednocześnie z radością zawiadamiam, iż Ci z Państwa, których kod uczestnika na poniższej liście oznaczono kolorem zielonym- spełnili warunki przewidziane Regulaminem Konkursu. Tym samym zyskaliście Państwo prawo do nagrody.

/documents/134996456/134997073/laureaci+fina%C5%82+XXVI+KWoUJ.pdf/018de3c7-90cf-4666-8669-b323ca66d651

 Informacje o zasadach dogrywki i dalszych krokach otrzymali Państwo via mail.

26 kwietnia 2022 r. w godzinach od 11:00 do 18:00 odbędzie się „dogrywka”, w której wezmą udział uczestnicy, którzy zdobyli identyczną liczbę punktów. Jak równiez dokonacie Państwo wyboru nagród.

Celem dogrywki jest ustalenie przez Komisję Konkursową ostatecznej listy finalistów, określającej prawo pierwszeństwa wyboru nagrody – uczestnik, który zdobył największą liczbę punktów wybiera jako pierwszy, następne osoby w układzie malejącym, ostatnie miejsce przypada uczestnikowi, który zdobył najmniejsza liczbę punktów.

Uprzejmie proszę o bycie dyspozycyjnym we wskazanych godzinach.

Uprzejmie proszę o możliwie niezwłoczne wypełnienie oświadczenia laureata i odesłanie skanu/zdjęcia na adres: konkurs@uj.edu.pl

 

 

Z poważaniem,

Marek Wasilewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

na podane w trakcie rejestracji adresy mail Ci z Państwa, którzy awansowali do finału XXVI Konkursie Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim otrzymali link do testu finałowego XXVI Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim.

Gdyby, ktoś z Państwa nie otrzymał linku (spośród osób, które dostały się do finału), proszę o pilny kontakt: konkurs@uj.edu.pl

Konkurs jest testem jednokrotnego wyboru - tylko jedna odpowiedź jest właściwa. Proszę rozpocząć od wpisania swojego KODU UCZESTNIKA (jest to niezbędny warunek, bez wpisania kodu w 1 zadaniu nie ma możliwości odesłania pracy). Test składa się ze 100 pytań i pytania opisowego. Na ich wypełnienie mają Państwo 60 minut. Po upływie czasu nie ma możliwości przesłania odpowiedzi, tym samym osoby, które przekroczą limit czasowy wykluczą się z dalszego postępowania konkursowego. Test będzie dla Państwa dostępny (link będzie aktywny) 
25 kwietnia 2022 r od godziny 11:00 do 12:00 (tylko w tym przedziale czasowym będzie możliwość wypełnienia testu).
 

 

Z poważaniem,

Marek Wasilewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

decyzją przewodniczącego Rady Naukowej XXVI Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim, II etap konkursu odbędzie się w formie zdalnej

Szczegóły znajdą państwo w komunikacie dostępnym poniżej:

/documents/134996456/134997073/sharp.zrp%40uj.edu.pl_20220412_114412+%281%29.pdf/93ee9a06-d48d-446a-9e74-b28d87792b57

W razie pytań, wątpliwości proszę pisać na adres: konkurs@uj.edu.pl

 

Łączę wyrazy szacunku,

Marek Wasilewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

poniżej znajdą Państwo wyniki eliminacji okręgowych XXVI Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim:

/documents/134996456/134997073/Wyniki+eliminacji+Okr%C4%99gowych+XXVI+KWoUJ+.pdf/6dab6154-30ab-4575-a1f5-c0da5f70897a

Serdecznie gratulujemy!

 

Zachęcam do regularnych odwiedzin strony internetowej Konkursu- gdzie są zamieszczane wszystkie, istotne informacje.

 

 

                                                                                               Z poważaniem,

                                                                                            Marek Wasilewicz

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

na podane w trakcie rejestracji adresy mail Ci z Państwa, którzy poprawnie dokonali rejestracji w XXVI Konkursie Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim otrzymali link do testu eliminacji okręgowych XXVI Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim.

Gdyby, ktoś z Państwa nie otrzymał linku, proszę o pilny kontakt: konkurs@uj.edu.pl

Konkurs jest testem jednokrotnego wyboru - tylko jedna odpowiedź jest właściwa. Proszę rozpocząć od wpisania swojego KODU UCZESTNIKA (jest to niezbędny warunek, bez wpisania kodu w 1 zadaniu nie ma możliwości odesłania pracy). Test składa się ze 100 pytań i pytania opisowego (fakultatywnego). Na ich wypełnienie mają Państwo 60 minut. Po upływie czasu nie ma możliwości przesłania odpowiedzi, tym samym osoby, które przekroczą limit czasowy wykluczą się z dalszego postępowania konkursowego. Test będzie dla Państwa dostępny (link będzie aktywny) 
28 marca 2022 r od godziny 12:00 do 13:00 (tylko w tym przedziale czasowym będzie możliwość wypełnienia testu).
 

 

Z poważaniem,

Marek Wasilewicz

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

zgodnie z Regulaminem XXVI Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do udziału w XXVI Konkursie Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim. Każdy z Państwa otrzymał dziś zaproszenie do udziału w Konkursie – zostało przesłane na adres mail, podany w trakcie rejestracji. Gdyby ktoś z Państwa nie otrzymał zaproszenia proszę: sprawdzić w skrzynce spam, w razie BRAKU ZAPROSZENIA lub innych problemów – proszę o pilny kontakt na adres: konkurs@uj.edu.pl

 

Poniżej znajduje się lista zakwalifikowanych uczestników:

/documents/134996456/134997073/Zakwalifikowani+do+eliminacji+okr%C4%99gowych+XXVI+Konkursu+Wiedzy+o+UJ.pdf/8b28ea48-289d-4094-ad70-917b1c09b049

 

Proszę upewnić się, iż kod, który został Państwu nadany w trakcie rekrutacji znajduje się na liście. W razie pytań, problemów – reklamacji – proszę niezwłocznie pisać na adres: konkurs@uj.edu.pl

Zmiany na liście zgodnie ze wspomnianym Regulaminem są możliwe do 23 marca 2022 r. – po tej dacie lista ma charakter ostateczny.

W związku z powyższym apeluję o dokładne sprawdzenie:

- czy Państwa kod jest na liście umieszczonej na stronie internetowej Konkursu

- czy otrzymali Państwo zaproszenie do udziału w eliminacjach okręgowych XXVI Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

28 marca 2022 r. przystąpią Państwo do eliminacji okręgowych XXVI Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim. Test zostanie przeprowadzony online za pośrednictwem programu MS Forms. Przystępując do wypełniania formularza należy rozpocząć od wpisania swojego kodu uczestnika (proszę przygotować go sobie wcześniej, aby się nie pomylić i przede wszystkim nie zapomnieć go wpisać!).

Na adresy mail, które Państwo podaliście otrzymacie 28 marca 2022 r. przed godziną 12:00 link umożliwiający przystąpienie do testu. Na wypełnienie go i odesłanie będziecie Państwo mieli 60 minut. Po upływie tego czasu nie będzie możliwości przesłania odpowiedzi. Tym samym osoba, która przekroczy limit czasowy automatycznie wykluczy się z dalszego udziału w konkursie.

 

Łączę wyrazy szacunku,

Marek Wasilewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

decyzją przewodniczącego Rady Naukowej XXVI Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim, eliminacje okręgowe odbędą się w formie zdalnej

Szczegóły znajdą państwo w komunikacie dostępnym poniżej:

/documents/134996456/134997073/Komunikat+Przewodnicz%C4%85cego+Rady+Konkursu+Wiedzy+o+UJ+eliminacje+okr%C4%99gowe+zdalnie+KS.pdf/7f0ff1b5-4fd9-48bb-892a-fc778aedd641

 

W razie pytań, wątpliwości proszę pisać na adres: konkurs@uj.edu.pl

 

Łączę wyrazy szacunku,

Marek Wasilewicz

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych udziałem w XXVI edycji Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim. Wszystkich chętnych informujemy, że od 6 grudnia 2021 r. został uruchomiony formularz zgłoszeniowy (będzie aktywny do 20 marca 2022r.).

 

Z poważaniem,

Marek Wasilewicz